foto Gonzalo Muñoz Rodrigo
GONZALO MUÑOZ RODRIGO
PDI-Ajudant
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
(9616) 25647
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX 2.E04
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX 2.E04
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.