foto Rolando de Jesus Gonzalez Peña
ROLANDO DE JESUS GONZALEZ PEÑA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9639) 83776
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. BIOFISICA, FACULTAD DE MEDICINA (413)
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. BIOFISICA, FACULTAD DE MEDICINA (413)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València