foto Vicent Eulogi Gozalvez Perez
VICENT EULOGI GOZALVEZ PEREZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64791
696353673
Asignatures impartides i modalitats docents
33724 - Filosofia de l'educacióTeòric-Pràctic
33727 - Pedagogia interculturalTeòric-Pràctic
33741 - Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatiusPrácticum
33742 - Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatiusPrácticum
33743 - Treball fi de grau en PedagogiaTreball fi d'estudis
44532 - Teoria i epistemologia de les polítiques educativesTreballs en grup, Pràctiques, Teoria, Tutories
44546 - Pràctiques externesPrácticum
44547 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:30. DESPATX 414
Primer quadrimestre
Divendres de 13:00 a 14:30. DESPATX 414
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València