foto Elena Gomis Vicent
ELENA GOMIS VICENT
PI-Invest Cont Juan de la Cierva-Formacio
:
Departament: Institut Univ. d'Inv. de Polit. de Ben. Soc. (Polibenestar)
Asignatures impartides i modalitats docents