foto Rodolfo Gozalo Gutierrez
RODOLFO GOZALO GUTIERREZ
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: PALEONTOLOGIA
Departament: Botànica i Geologia
(9635) 44398
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:30. DESPACHO 3ª PLANTA EDIFICIO A BIOLÓGICAS
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPACHO 3ª PLANTA EDIFICIO A BIOLÓGICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs