foto Gemma Pastor Cerezuela
GEMMA PASTOR CEREZUELA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Servei General
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64447
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER PISO DPCHO F311
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València