foto Gemma Pons Salvador
GEMMA PONS SALVADOR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64443
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum