foto Gemma Pons Salvador
GEMMA PONS SALVADOR
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64443
Asignatures impartides i modalitats docents
33322 - Treball fi de grau en psicologiaTreball fi d'estudis
33323 - Pràcticum en psicologiaPrácticum
33507 - Desenvolupament psicològic en el cicle vitalTeòric-Pràctic
33522 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
43348 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
46437 - Manifestacions de la delinqüènciaTeoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum