foto Javier Gracia Calandin
JAVIER GRACIA CALANDIN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Despacho 606 Facultad de Filosofía y CCEE Blasco Ibáñez 30 46010 Valencia Universidad de Valencia
(9639) 83728
692888909
Biografia

Llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat de València amb Premi Extraordinari de Doctorat i Títol de Doctor Europeu. Ha realitzat estades d'investigació en la Freie Universität  (Berlín, Alemanya) , Eberhard Karls University  (Tubinga, Alemanya)  Northwestern University  (Evanston, EUA) , Oxford University  (Anglaterra) , Johannes Gutenberg Universität (Magúncia, Alemanya) , University of Cambridge (Anglaterra) i Universidade Nova (Lisboa) . Ha rebut beques del Ministeri espanyol d'educació, de la Universitat de València i del DAAD.

És Professor Titular de Filosofia Moral, Política i Social de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'educació de la Universitat de València. Té reconocidos dos quinquennis docents (últim 2017) i per l'ANECA dos sexennis d'investigació (últim 2018) . Durant 8 anys va ser professor numerari de Filosofia d'Ensenyança Secundària. També ha passat per les figures de becari d'investigació FPU del Ministeri d'educació espanyol, Professor Associat, Professor Ajudant Doctor y Profesor Contractat Doctor. 

És professor coordinador de l'especialitat de Filosofia del Màster en Profeor/a d'Educació Secundària de la Universitat de València. Des de 2009 és professor del Màster en Ètica i Democràcia i del programa de doctorat en Ètica i Democràcia. Des de 2017 és professor invitat del Programa de doctorat en Ciències de l'educació de la Universitat Tecnològica de Pereira a Colòmbia. Des de 2004 és professor col·laborador de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat Valenciana, en el que ha impartit l'assignatura d'Ètica de les organitzacions i ètica policial a comissaris, intentedentes, inspectors i oficials de policia.

Ha dirigit 2 tesi doctoral, 40 Treballs Final de Màster i nombrosos Treballs Final de Grado. 

Ha participat com a membre en diversos projectes d'investigació del Ministeri espanyol, la Generalitat València i com a investigador principal en projectes d'investigació de la Universitat de València. També ha sigut l'investigador principal de diversos projectes d'innovació educativa i en estos moments és el coordinador de la xarxa internacional d'innovació educativa en la Filosofia

Les seues línies principals d'investigació són la hermenéutica crítica, la filosofia política y social, la filosofia espanyola, les ètiques aplicades, l'ètica intercultural, l'ètica policial, las claus ètiques per a la formació i educació humana en una societat pluralista i democrática, la innovació educativa en l'ètica i filosofia, la neuroética y la ètica per a la inteligencia artificial

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. DESPATX 606 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:00. DESPATX 606 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 606 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Projectes