foto Esther Gracia Grau
ESTHER GRACIA GRAU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA SOCIAL
Departament: Psicologia Social
(9638) 64582
Biografia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPACHO 1C05 FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS TARONGERS, CITA PREVIA POR E-MAIL
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPACHO 1C05 FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS TARONGERS, CITA PREVIA POR E-MAIL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes