foto Genoveva Ramos Santana
GENOVEVA RAMOS SANTANA
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64318
Biografia

Doctora i Premi Extraordinari de Doctorat en 2004 per la Universitat de València. Professora Titular del Dpto. Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MESURA) Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.

Docent de Mètodes de recollida d'informació; Diagnòstic i Educació; Diagnòstic social i comunitari i Diagnòstic de necessitats educatives especials.

Co-directora del Màster de Formació Permanent en Atenció a la diversitat i Educació Inclusiva de la Universitat de València- ADEIT des del curs 2014/15 fins a l'actualitat.

Co-directora del Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i desenvolupament del Talent- Universitat de València- ADEIT des del curs 2022/23 fins a l'actualitat.

Grup d'investigació: Diversitat i avaluació de la formació al llarg de la vida (DIVFOREVA) Ref. UV-INV_GIUV-513656. https://divforeva.blogs.uv.es/

Línies d'investigació:

  • Disseny i validació d'escales
  • Altes capacitats i desenvolupament del talent
  • Perspectiva de gènere en la docència
  • Metodologies d'ensenyament-aprenentatge per a la innovació i la transformació docent
  • Coeducació
  • Atenció a la diversitat i educació inclusiva
  • Avaluació de competències docents per a la inclusió i l'excel·lència
  • E-avaluació de l'aprenentatge

Participant de l'Associació Interuniversitària per a la Investigació Pedagògica (AIDIPE) i l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 009 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs