foto Claudia Grau Rubio
CLAUDIA GRAU RUBIO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Facultad de Magisteri, Avda. Tarongers, 4, 46022 València. Despaxt, 02/18
(9638) 64727
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
36300 - Intervenció en discapacitat intelectualTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. TUTORIA 100% VIRTUAL (TELÈFON: 963864727)
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 11:00. MAGISTERI - D2.18 - 963864727
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 13:00. MAGISTERI - D2.18 - 963864727
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs