foto Roser Grau Vidal
ROSER GRAU VIDAL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
(9638) 64683
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 301 BIS
Segon quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:00. DESPATX 301 BIS FAC FILOSOFÍA I CC.EE
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 13:00. DESPATX 301 BIS FAC FILOSOFÍA I CC.EE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València