foto Antonio Jose Guillot Garcia
ANTONIO JOSE GUILLOT GARCIA
PI Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
Asignatures impartides i modalitats docents
34082 - Tecnologia farmacèutica ILaboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.