foto Veronica Guillen Botella
VERONICA GUILLEN BOTELLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64386
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX N320
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPATX N320
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València