foto Guillem Pau Soria Barres
GUILLEM PAU SORIA BARRES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: FÍSICA DE LA TERRA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
(9635) 44053
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. PCUV - LPI. DESPACHO 3.3.4
Primer quadrimestre
Divendres de 16:00 a 17:00. PCUV - LPI, DESPACHO 3.3.4
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. PCUV - LPI. DESPACHO 3.3.4
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 12:00. PCUV - LPI. DESPACHO 3.3.4
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València