foto Guillem Ninyoles Marco
GUILLEM NINYOLES MARCO
PI-Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració