foto Gabriel Vidal Blanco
GABRIEL VIDAL BLANCO
PDI Col.laborador/A
Coordinador/a Curs
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9639) 83152
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPTAX DIRECCIÓ DEPARTAMENT; SOL.LICITAR CITA VÍA MAIL .
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.