foto Gabriel Vidal Blanco
GABRIEL VIDAL BLANCO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9639) 83152