foto Enrique Herreras Maldonado
ENRIQUE HERRERAS MALDONADO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Facultad de Filosofía y CCEE Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Despacho: 604 Horario tutorías: martes de 10:30 a 13:30 horas
(9639) 83726
Biografia

Professor d'Ètica i Filosofia Política a la Universitat de València. Els seus últims llibres publicats són: La tragedia griega y los mitos democráticos; Biblioteca Nueva, 2011; Notas y contranotas para una Estética Teatral. Aportaciones de la escena al pensamiento contemporáneo; Artez Blay, 2016 (VII Premio Internacional Artez Blai de Investigación), y Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI; Biblioteca Nueva, 2017 (en coautoria amb Ana Noguera). En l'àmbit didàctic, és membre de l'Institut de Creativitat i Innovacions educatives (Universitat de València). Ha realitzat estades de recerca a la Universitat Tor Vergata de Roma, i a la Universitat de Bolonya. Les línies d'investigació actuals versen sobre mitjans de comunicació i democràcia, la relació entre política i estètica, i filosofia política contemporània.

  

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 20:00. DESPATX 604 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX 604 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Tesis, tesines i treballs