foto Manuel Herrero Mas
MANUEL HERRERO MAS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 16:00 a 17:30. ETSE 2.2.12
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. ETSE 2.2.12
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.