foto Luis Hernando Cebria
LUIS HERNANDO CEBRIA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET MERCANTIL
Departament: Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'
(9616) 25922
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:30 a 12:30. DESPACHO 5A09
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:30. DESPACHO 5A09
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 11:30. DESPACHO 5A09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes