foto Vicent Horcas Lopez
VICENT HORCAS LOPEZ
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9639) 83690
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. FILOSOFIA - D19 - 963983690
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:30. FILOSOFIA - D19 - 963983690
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. FILOSOFIA - D19 - 963983690
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València