foto Houda Berrada Ramdani
HOUDA BERRADA RAMDANI
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44117
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 14:00. DESPATX 4-21 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Projectes
Tesis, tesines i treballs