foto Houda Berrada Ramdani
HOUDA BERRADA RAMDANI
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44117