foto Humberto Gracian Ferron Jimenez
HUMBERTO GRACIAN FERRON JIMENEZ
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Institut Cavanilles Biodiversitat i Biol. Evolutiva (ICBBE)
Asignatures impartides i modalitats docents
33824 - Treball fi de grau en Biologia - Grau en BiologiaTreball fi d'estudis
43235 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i EvolucióTreball fi d'estudis
44293 - Paleoecología, paleoclimatología i paleobiogegrafíaLaboratori, Teoria
44295 - Paleobiología i sistemàtica paleontològicaTeoria
44297 - Tècniques de laboratori i mètodes analítics en paleontologiaLaboratori
44310 - Paleodiversidad i evolució dels invertebratsTeoria