foto Desamparados Hurtado Soler
DESAMPARADOS HURTADO SOLER
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9616) 25490
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 16:00 a 17:30. VICEDEGANAT I
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. VICEDEGANAT I
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 13:30. VICEDEGANAT I
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum