foto Isabel Micaela Camps Alemany
ISABEL MICAELA CAMPS ALEMANY
PDI-Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:00 a 15:00. CLINICA ODONTOLOGICA, 4ª PLANTA, PTD, DESPACHO BIOMATERIALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València