foto Inmaculada Chiva Sanchis
INMACULADA CHIVA SANCHIS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64450
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPATX DEGANAT (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPATX DEGANAT (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes