foto Isabel Ciscar Llopis
ISABEL CISCAR LLOPIS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:00. 5P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València