foto Isaac Estevan Torres
ISAAC ESTEVAN TORRES
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
(9616) 25109