foto Adina Alexandra Iftimi -
ADINA ALEXANDRA IFTIMI -
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX FAC. MEDICINA
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX 2-15 FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs