foto Isabel Maria Gallardo Fernandez
ISABEL MARIA GALLARDO FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Departamento de Didáctica y Organización Escolar Univ. Valencia Av. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia. Planta 6ª, Despacho D-02.
(9638) 64602
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 08:30 a 11:30. FILOSOFIA - D02 - 963864602
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs