foto Emilio Iranzo Garcia
EMILIO IRANZO GARCIA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: GEOGRAFIA HUMANA
Departament: Geografia
(9638) 64248