foto Ignacio Garcia Ferrandis
IGNACIO GARCIA FERRANDIS
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
961625552
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs