foto Ignacio Ernesto Martinez Morales
IGNACIO ERNESTO MARTINEZ MORALES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Sociología y Antropología Social Despacho 3D17 Avda. Tarongers 4B
(9616) 25330
Biografia

Professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Amb un sexenni d'investigació reconegut en 2015.

Doctor en Sociologia (2006), amb una tesi sobre els professionals i entitats del tercer sector dedicats a la inserció laboral de població vulnerable: "Lògiques de justificació en l'espai associatiu: una anàlisi a partir del discurs de professionals de la inserció laboral".

Llicenciat en Sociologia i en Psicologia.

Desenvolupa la seua docència en l'àmbit de la sociologia de l'educació, especialment en els graus de Magisteri, Educació Social, Pedagogia, Màster d'Economia Social (en l'especialitat d'Entitats no lucratives) i el Màster de Formació del Professorat de Secundària.

Membre del grup d'investigació "Transició entre formació i ocupació en contextos de vulnerabilitat social (*TRANSICIONS)”, de la Universitat de València (*OTRI ref. GIUV2013-093), des de 1998. Des d'aquest, ha participat en diversos projectes d'investigació, entorn de les polítiques d'inserció sociolaboral de joves, el Tercer Sector d'acció social, les empreses d'inserció social, l'abandó escolar, la formació professional i els processos de transició entre formació i treball.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 12:30. DESP. FOL EDIFICIO MÁSTER SECUNDARIA
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:00. 3D17
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:00. 3D17
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:30. 3D17
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València