foto Inmaculada Montoya Castilla
INMACULADA MONTOYA CASTILLA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83433