foto Inmaculada Fajardo Bravo
INMACULADA FAJARDO BRAVO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación Facultad de Psicología. Universidad de Valencia Av. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia Teléfono: + 34 963 983093 Fax: +34 963 864671 E-mail: inmaculada.fajardo@uv.es
(9639) 83093
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 15:30. DESPATX D2.05 - FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dijous de 13:00 a 16:00. DESPATX F116 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Projectes