foto Irene Gil Saura
IRENE GIL SAURA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28329
Asignatures impartides i modalitats docents
35843 - Distribució comercialPràctiques, Teoria
36336 - Prácticas externasPrácticum
36337 - Treball Fi de Grau TADETreball fi d'estudis
40107 - Màrqueting en el punt de vendaTreballs en grup, Seminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 08:30 a 09:30. 1P13
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 1P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València