foto Isabel Rosa Sanchez Cañada
ISABEL ROSA SANCHEZ CAÑADA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
64430
Asignatures impartides i modalitats docents
33459 - Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatiusPrácticum
33460 - Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatiusPrácticum
33492 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
33743 - Treball fi de grau en PedagogiaTreball fi d'estudis
40494 - Processos i contextos educatiusTeòric-Pràctic
40568 - Pràcticum: especialitat d'orientació educativaPrácticum
42262 - Treball fi de màster: especialitat d'orientació educativaTreball fi d'estudis
44362 - Orientació i desenvolupament professional per a la inserció sociolaboralPràctiques, Teoria
44460 - Orientació professionalTreballs en grup, Pràctiques, Teoria, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. LABORATORIO ORIENTACION, SEMINARIO MIDE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València