foto Ismael Navarro Fuertes
ISMAEL NAVARRO FUERTES
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
Asignatures impartides i modalitats docents
34062 - Química orgànicaLaboratori
34066 - Química farmacèuticaLaboratori
36455 - Laboratori Química Orgànica ILaboratori, Tutories
36471 - Compostos Orgànics d'Interès IndustrialTeoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.