foto Inmaculada Verdeguer Aracil
INMACULADA VERDEGUER ARACIL
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
--------------------------------- "Defensem la Universitat Pública" --------------------------------- Inmaculada Verdeguer Aracil Facultat de Ciències Socials Universitat de València Avda Tarongers 4B 46021 Valencia Tel. 96 382 81 85
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 18:30. 1D15
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. 1D15
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions