foto Irene Zaragoza Alvarez
IRENE ZARAGOZA ALVAREZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
96 35 44620
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:00. DESPACHO 2.2.4 ETSE
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. DESPACHO 2.2.4 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València