foto Irene Zaragoza Alvarez
IRENE ZARAGOZA ALVAREZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 11:30 a 13:30. DESPACHO 2.2.4 ETSE
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:30. DESPACHO 2.2.4 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València