foto Irene Zaragoza Alvarez
IRENE ZARAGOZA ALVAREZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
34670 - Estructures de dades i algorismesLaboratori
36438 - Programació paral·lelaLaboratori, Pràctica, Teoria
Tutories
Segon quadrimestre
Divendres de 15:30 a 17:30. DESPATX 2.2.4 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València