foto Irene Zaragoza Alvarez
IRENE ZARAGOZA ALVAREZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 17:30. DESPACHO ETSE 2.2.4
Segon quadrimestre
Divendres de 15:30 a 17:30. DESPACHO ETSE 2.2.4
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València