foto Javier Cayetano Bascuñan Cortes
JAVIER CAYETANO BASCUÑAN CORTES
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
(9638) 64687
Asignatures impartides i modalitats docents
40335 - Pràcticum de les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitatPrácticum
40494 - Processos i contextos educatiusTeòric-Pràctic
42266 - Treball fi de màster: especialitat de serveis socioculturals i a la comunitatTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 20:00. DESPATX SS013 MONTOLIVET (MÀSTER SECUNDÀRIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València