foto Joan Antoni Aparisi Romero
JOAN ANTONI APARISI ROMERO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9639) 83718