foto Paula Jardon Giner
PAULA JARDON GINER
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9639) 83799
Asignatures impartides i modalitats docents
33651 - Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicatsTeòric-Pràctic
40519 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de geografia i històriaTeòric-Pràctic
40562 - Pràcticum: Especialitat de geografia i històriaPrácticum
42256 - Treball fi de màster: Especialitat de geografia i històriaTreball fi d'estudis
43473 - Bases didàctiques 1Teoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Textos del currículum