foto Juan Alberto Sanchis Gimeno
JUAN ALBERTO SANCHIS GIMENO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
(9639) 83518
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. DESPACHO ANATOMIA - FACULTAD FARMACIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 11:30. DESPACHO ANATOMIA - FACULTAD FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València