foto Josep Banyuls Llopis
JOSEP BANYULS LLOPIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9616) 25158