foto Jose Beltran Llavador
JOSE BELTRAN LLAVADOR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28756
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:00. 3D18
Primer quadrimestre
Divendres de 13:30 a 15:00. 3D18
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:00. 3D18
Segon quadrimestre
Divendres de 13:30 a 15:00. 3D18
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València