foto Javier Cervera Montesinos
JAVIER CERVERA MONTESINOS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
43926
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPACHO 3318. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPACHO 3318. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València