foto Juan Carlos Jimenez Muñoz
JUAN CARLOS JIMENEZ MUÑOZ
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
Image Processing Laboratory C/ Catedratico Jose Beltran 2 46980 Paterna. Valencia. Spain
(9635) 43781
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 09:30 a 12:00. 3.3.3 PARQUE CIENTÍFICO IPL (PLANTA 3)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes