foto Jose Esteban Peris Ribera
JOSE ESTEBAN PERIS RIBERA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43353
Asignatures impartides i modalitats docents
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaSeminaris, Aula Informàtica, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
43024 - Bioestadística aplicada i mètodes informàtics per a l'anàlisi i presentació de dadesAula Informàtica, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 14:00. DESPATX 2.31
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 14:00. DESPATX 2.31
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.