foto Jose Eliseo Valle Aparicio
JOSE ELISEO VALLE APARICIO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 64608
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 18:00. MAGISTERI - D2.17 - 963864608
Primer quadrimestre
Dimecres de 20:00 a 21:00. MAGISTERI - D2.17 - 963864608
Primer quadrimestre
Divendres de 17:30 a 18:00. MAGISTERI - D2.17 - 963864608
Primer quadrimestre
Divendres de 20:00 a 21:00. MAGISTERI - D2.17 - 963864608
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 20:00. MAGISTERI - D2.17 - 963864608
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València